Костюк Володимир Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костюк Володимир Миколайович


Костюк Володимир Миколайович

КОСТЮ́К Володимир Миколайович (22. 01. 1936, Одеса) – філософ, економіст. Д-р філос. (1973) та екон. (1999) н. Закін. істор. (1958) та мех.-матем. (1967) ф-ти Одес. ун-ту. Від 1961 працював у ньому: 1974–77 – проф., зав. каф. філософії; у Москві: 1977–85 – зав. каф. філософії Ін-ту електрон. техніки; від 1985 – в Ін-ті систем. дослідж.: пров. н. с.; від 1999 – проф. каф. соц.-екон. систем і соц. політики Ін-ту сис­тем. аналізу (обидва – РАН). Наук. дослідження: вивчення процедур під­твердження та прийняття наук. гіпотез, еволюц. процесів в умо­вах нерівноваги, аналіз логіч. мо­дальності, побудова систем епі­стемол. логіки, методологія на­уки, нестандартні соц.-екон. про­цеси. Уклав навч. посібник «История экономических учений» (Москва, 1997).

Пр.: Подтверждение и выбор гипо­тезы в научном исследовании. К., 1973; Логика. О., 1975; Методология научно­го исследования. К.; О., 1976; Элемен­ты модальной логики. К., 1977; 1978; Изменяющиеся системы. Москва, 1993; Макроэкономика: Приспособление и становление. О., 1995; Информация как социальный и экономический ресурс. Москва, 1998; Теория эволюции и со­циоэкономические процессы. Москва, 2001; Нестационарные экономичес­кие процессы. Москва, 2004; Нелинейное равновесие и его роль в эко­но­мических процессах // Тр. Ин-та систем. анализа РАН. Москва, 2012. № 67.

Літ.: Професори О(Н)У.

Статтю оновлено: 2014