Кудінов Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Кудінов Юрій Васильович

КУДІНО́В Юрій Васильович (03. 12. 1936, м. Тула, РФ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (2001). Закін. Тульс. гірн. ін-т (1960). Відтоді працював в упр. «Гідроспецбуд» (м. Братськ Іркут. обл., РФ); від 1963 – у Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (Донец. обл.): 1985–96 – зав. сектору відділу дегазації шахт, 1996–2001 – зав. лаб. відділу заг. безпеки шахт, 2001–04 – вчений секр., 2006–07 – зав. відділу рудник. аерології, 2007–10 – заст. дир., від 2010 – гол. н. с.; водночас від 2004 – проф. каф. менеджменту орг-цій Макіїв. екон.-гуманітар. ін-ту. Обґрунтував принципи використання електрогідравліч. ефекту для швидкого відкривання ємкостей високого тиску в системах вибухозахисту газопроводів, автомат. індикації та заглушення полум’я в газопроводах за допомогою ізоляції частини потоку газової суміші.

Пр.: Оценка работоспособности мем­бранных аппаратов при разделении шахтного воздуха // Снижение трав­матизма в угол. шахтах. Макеевка, 1987; Способы и средства обеспечения взры­вобезопасности дегазационных систем угольных шахт // Изв. Донец. горного ин-та. 1995. № 2 (спів­авт.); Систе­ма управління охороною праці у вугіль­ній промисловості України. К., 2002 (спів­авт.); Совершенствование взрыво­защиты шахтных дегазационных систем. Макеевка, 2006; Предотвращение травматизма от обвалов и обрушений на угольных шахтах. К., 2010 (спів­авт.).

Е. М. Медведєв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Е. М. Медведєв . Кудінов Юрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=613 (дата звернення: 26.07.2021)