Костюков Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Костюков Олександр Олександрович

КОСТЮКО́В Олександр Олександрович (28. 08(10. 09). 1909, Севастополь – 29. 04. 1976, Одеса) – фа­хівець у галузі кораблебудування. Д-р тех. н. (1957), проф. (1958). Премія ім. О. Крилова АН СРСР (1960). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. ін-т інж. водного транс­порту (1932), де відтоді й працював (нині Одес. мор. ун-т): від 1939 – зав. каф. теорії корабля, 1941–44 (під час евакуації) – зав. кафедр арх-ри і теорії корабля та декан кораблебуд. ф-ту, від 1956 – заст. дир. з навч. частини, від 1958 – зав. каф. теорії корабля, 1960–71 – ректор. Наук. діяльність присвяч. гід­родинаміці корабля, теорії кора­бельних хвиль і хвильового опо­ру.

Пр.: Теория корабельних волн и вол­нового сопротивления. О., 1959; Теория корабля. Москва, 1962; Вза­имо­действие тел, движущихся в жидкости. Ленинград, 1972.

А. Ф. Мошнянський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. Ф. Мошнянський . Костюков Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6161 (дата звернення: 13.05.2021)