Костюковська Ольга Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Костюковська Ольга Миколаївна

КОСТЮКО́ВСЬКА Ольга Миколаївна (08. 03. 1931, Житомир) – лікар-епідеміолог. Д-р мед. н. (1980). Закін. Львів. мед. ін-т (1955). Працювала лікарем. Від 1959 – у Львів. НДІ епідеміології та гігієни: 1975–2001 – зав. лабораторій кишк. ін­фекцій та дит. інфекцій. Нині мешкає у США. Наук. дослідження: дифтерійне носійство, еволюція епідем. процесу при дифтерії, мікрофлора кишковика при гострих кишк. захворюваннях.

Пр.: Некоторые показатели иммуни­тета у носителей дифтерийной палочки // ЖМЭИ. 1963. № 4; Эпидемиоло­гические и иммунологические исследования в закрытом коллективе взрос­лых при возникновении заболевания диф­терией // Там само. 1972. № 5 (спів­авт.); Острые кишечные инфекции, вы­званные условно патогенными микро­организмами. К., 1984 (спів­авт.); Элек­тивность некоторых химиотерапевтических препаратов по отношению к ко­ринебактериям дифтерии // Актуал. проб­лемы химиотерапии бактериал. инфекций: Тезисы докл. Всесоюз. конф. Москва, 1991 (спів­авт.); Идентификация недифтерийных бактерий рода Co­rynebacterium и определение их антибио­тикочувствительности // ЖМЭИ. 1992. № 9–10 (спів­авт.).

Н. В. Сенюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Н. В. Сенюк . Костюковська Ольга Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6164 (дата звернення: 08.05.2021)