Малюта Станіслав Стнаіславович — Енциклопедія Сучасної України

Малюта Станіслав Стнаіславович

МАЛЮ́ТА Станіслав Станіславович (23. 02. 1938, с. Ковалівка Ярмолинец. р-ну Хмельн. обл.) – вчений-генетик. Д-р біол. н. (1986), проф. (1995), чл.-кор. НАНУ (2000). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1960). Від 1961 працював в Ін-ті мікробіології і вірусології АН УРСР; від 1968 – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики НАНУ: 1978–2008 – зав. відділу молекуляр. генетики, водночас 2002–03 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. – зав. каф. генетики Укр. аграр. ун-ту (1989–92; усі – Київ), також викладав у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія» (1996–2002). Наук. дослідження: експерим. мутагенез, безвекторне перенесення генет. матеріалу в клітини рослин і людини; експресія бактеріал. генів у клітинах рослин; клонування генів у бактеріях та їх генет. і фіз. картування; хронічна мієлоїдна лейкемія та механізми переходу хроніч. форми патології у гостру.

Пр.: Мутагенна дія нуклеїнових кислот і вірусів. К., 1999; Мутагенна дія нуклеїнових кислот і еволюційний процес // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2011. Т. 9; Development of mo­­lecular onco­hematology in Ukraine // Bio­­polymers and Cell. 2013. № 4; Молеку­лярно-генетичні методи в діагностиці гострих лейкемій // Фактори експерим. еволюції організмів: Зб. наук. пр. К., 2013. Т. 13; Застосовування наночастинок у біомедицині // Biotechnolo­gia. 2013. Т. 6, № 2; усі – спів­авт.

Літ.: Професор Станіслав Станіславович Малюта (До 75-річчя від дня народж.) // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2013. Т. 11, № 1.

Статтю оновлено: 2018
Цитувати статтю
Г. Д. Телегєєв . Малюта Станіслав Стнаіславович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=63248 (дата звернення: 05.03.2021).