Манін Юрій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Манін Юрій Іванович


Манін Юрій Іванович

МА́НІН Юрій Іванович (16. 02. 1937, Сімферополь) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1967), чл.-кор. РАН (1990). Ленін. премія (1967), міжнар. премії ім. Ф.-Е. Нем­­мерса (1994), ім. Р. Шо­­ка (1999), ім. короля Фейсала (2002), ім. Я. Бейяї (2010), золота медаль ім. Л.-Е.-Я. Брауера (1987), медаль ім. Г. Кантора (2002). Орден «За заслуги перед Німеччиною» (2007, 2008). Закін. Моск. ун-т (1958), де за сумісн. 1965–92 й працював проф. каф. вищої алгебри. 1960–92 – у Матем. ін-ті РАН (Москва), де пройшов шлях від м. н. с. до гол. н. с. відділу алгебри; 1992–93 – проф. Массачусет. ун-ту (м. Кембридж, США); 1993–2005 – співдир., від 2005 – проф. Ін-ту ім. М. Планка (м. Бонн, Німеччина); водночас 2002–05 – проф. Пн.-Зх. ун-ту (м. Еванстон, шт. Іллінойс, США). Осн. напрями дослідж.: алгебраїчна геометрія (зокрема й некомутативна), диференціал. рівняння, теорії кодів, чисел, категорій, матем. фізика, суперсиметрія, квант. групи, дзеркал. симетрія, квант. обчислення.

Пр.: Лекции по алгебраической гео­метрии. Москва, 1970. Ч. 1. Аффинные схемы; 1971. Ч. 2. К-функтор в алгебраической геометрии; Кубические фор­­мы: алгебра, геометрия, арифметика. Москва, 1972; Лекции по математической логике: В 2 ч. Москва, 1974; P-ади­­ческие автоморфные функции. Москва, 1974; Алгебраические аспекты нелиней­­ных дифференциальных уравнений. Москва, 1978; Доказуемое и недоказуемое. Москва, 1979; Математика и физика. Москва, 1979; Вычислимое и не­­вычислимое. Москва, 1980; Калибровоч­­ные поля и комплексная геометрия. Москва, 1984; Линейная алгебра и геометрия. Москва, 1986 (спів­авт.); Методы гомологической алгебры. Введение в когомологии и производные категории. Москва, 1988. Т. 1 (спів­авт.); Введение в теорию чисел. Москва, 1990 (спів­авт.); Topics in noncommutative geo­metry. Princeton, 1991; Элементарные частицы. Диалоги физика и математика. Москва, 1997 (спів­авт.); Frobenius manifolds, quantum cohomology, and mo­­duli spaces. 1999; Mathematics as Meta­­phor. 2007 (рос. перекл. – Математика как метафора. Москва, 2008).

Статтю оновлено: 2018