Манорик Петро Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Манорик Петро Андрійович

МАНО́РИК Петро Андрійович (08. 04. 1953, Київ) – хімік. Син А. Манорика. Д-р хім. н. (1995). Премія ім. Л. Писаржевського НАНУ (1997). Закін. Київ. ун-т (1975). Відтоді працює в Ін-ті фіз. хімії НАНУ (Київ): від 1988 – зав. лаб. фізико-хімії різноліганд. біокомплексів, від 1996 – зав. відділу фіз.-не­­орган. хімії; 1983–88 – учений секр. Секції хім. і біол. наук НАНУ. Наук. дослідження: синтез, склад, спектрал., сорбц., сенсорні властивості різноліганд. моно- та гетероядер. комплексів перехід. металів з полідентат. лігандами; гетерофазні реакції комплексів та їхніх композитів з малими молекулами та іонами; застосування координац. сполук як темплатів і прекурсорів у синтезі пористих оксидів різної морфології та нанокомпозитів на їхній основі; розроблення п’єзорезо­­нанс. та ін. сенсорів, фотокаталізаторів, методів одержання монодисперс. наночастинок та нанокомпозитів, матеріалів для вирішення екол. проблем.

Пр.: Разнолигандные биокоордина­­ци­­онные соединения металлов в химии, биологии, медицине. К., 1991; Nano­­composite Ni/TiO2 Materials for Hydrogen Generation Systems // Intern. J. Hydrogen Energy. 2011. Vol. 36 (спів­авт.); Synthesis of large-pore mesoporous nanocrystalline TiO2 microspheres // Mater. Let. 2012. Vol. 75 (спів­авт.); Synthesis and characte­­rization thermally stable large-pore meso­­porous nanocrystalline anatase // J. of Solid State Chemistry. 2013. Vol. 200 (спів­авт.); Высокоэнергетические по­­стоянные магниты на основе сплавов системы неодим–железо–бор: химия, материаловедение, применение. К., 2013 (спів­авт.); Photocatalytic and photo­­electrochemical properties of hierarchical mesoporous TiO2 microspheres produced using a crown template // J. of Photoche­­mis­try and Photobiology A: Chemistry. 2017. Vol. 334 (спів­авт.).

Л. Ю. Долгіх

Статтю оновлено: 2018

Покликання на статтю
Л. Ю. Долгіх . Манорик Петро Андрійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=63484 (дата звернення: 23.04.2021)