Мануйлов Євген Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Мануйлов Євген Миколайович

МАНУ́ЙЛОВ Євген Миколайович (23. 02. 1946, с. Майорщина Пирятин. р-ну Полтав. обл.) – філософ. Д-р філософії (2004), проф. (1993). Закін. Моск. військ.-політ. академію (1978). Відтоді працював у Харків. військ. ун-ті: 1993–2001 – нач. каф. філософії; від 2002 – проф. каф. філософії Нац. юрид. ун-ту (Харків). Розробив концепцію гуманізації та гуманітаризації військ. освіти, покладену в основу вивчення гуманітар. соц.-екон. дисциплін у вищих військ. закладах України. Підготував навч. посібники «Всестороннее воспитание курсантов высших военных учебных заведений» (1990), «Актуальные проб­­лемы всестороннего воспитания курсантов высших военных учеб­­ных заведений» (1992); співавтор підручників «Естетика» (1996), «Етика», «Філософія», «Соціальна філософія» (усі – 2001), «Історія філософії» (2003), «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)» (2011; усі – Харків).

Пр.: Политика и современная военно-техническая революция: филос.-социол. анализ взаимодействия. Х., 1992 (спів­авт.); Формування правової культури у майбутніх фахівців права // Наук. зап. Харків. ун-ту ПС. Соц. філософія. 2009. Вип. 2; Формування особистості майбутнього фахівця права: Вибр. праці: ст., мат. конф., «круглих столів» (2006–2011). X., 2011; Виховання особистості до виконання соціальної ролі в суспільстві // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого». Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Х., 2011. № 7; Проблема відповідальності особистості в контексті моралі і професійної етики // Там само. 2014. № 4.

Літ.: Мануйлов Євген Миколайович (до ювілею науковця та педагога) // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого». Сер. Політологія. 2016. № 2.

Статтю оновлено: 2018
Цитувати статтю
О. Г. Данильян . Мануйлов Євген Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=63501 (дата звернення: 28.02.2021).