Кияк Володимир Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кияк Володимир Григорович

КИЯ́К Володимир Григорович (22. 07. 1959, Львів) – еколог. Син Григорія, брат Степана та Юліана Кияків. Д-р біол. н. (2010). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1981). Відтоді працює в Ін-ті екології Карпат НАНУ (Львів): від 2010 – пров. н. с. Вивчає екологію малих популяцій рідкіс., релікт. та ендеміч. видів рослин високогір’я Укр. Карпат. Описав механізми буферності й адаптац. потенціалу, послідовності зародження, формування і втрати життєздатності малих популяцій рослин.

Пр.: Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат. К., 1998 (співавт.); Внутрішньопопуляційна різноманітність рідкісних, ендемічних, реліктових видів рослин Українських Карпат. Л., 2004 (співавт.); Методичні аспекти дослідження малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат // Наук. вісн. Волин. ун-ту. Сер. Біол. науки. 2008. № 3; Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2008. Вип. 46.

М. А. Голубець

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
М. А. Голубець . Кияк Володимир Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=6703 (дата звернення: 16.05.2021)