Міляєва Валерія Робертівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Міляєва Валерія Робертівна


Міляєва Валерія Робертівна

МІЛЯ́ЄВА Валерія Робертівна (30. 04. 1968, Київ) – психолог. Д-р психол. н. (2013), проф. (2015). Закін. Київ. пед. ін-т (1989). Працювала в Іркут. пед. ун-ті (РФ, 1994–99); Академії муніцип. упр. (Київ, 1999–2008): від 2003 – зав. каф. психології та педагогіки; доц. каф. сусп.-гуманітар. дисциплін Київ. ун-ту ринк. відносин (2011–12); від 2012 – зав. н.-д. лаб. культури лідерства, проф. каф. заг., вікової та пед. психології Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. Наук. дослідження: психол. основи підвищення профес. компетентності у сфері освіти, бізнесу, держ. служби; інновації у підготовці профес. кадрів.

Пр.: Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації. Дрогобич, 2011; Психологічні аспекти управлінської компетентності: Навч.-метод. посіб. К., 2012; Тренінг самопізнання: Метод. посіб. К., 2015 (спів­авт.); Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості майбутнього фахівця // Пед. освіта: теорія і практика: Зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 23.

Статтю оновлено: 2019