Мірошниченко Іван Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Мірошниченко Іван Іванович


Мірошниченко Іван Іванович

МІРОШНИЧЕ́НКО Іван Іванович (15. 08. 1937, смт Вейделевка Бєлгород. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1982). Закін. Воронез. ун-т (РФ, 1959). Працював 1963–81 у Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР: 1972–81 – ст. н. с.; 1981–93 – зав., від 1993 – проф. каф. фізики Бєлгород. технол. ун-ту. Основні напрями наук. досліджень: взаємодія фотонів високих енергій з ядрами; параметри асиметрії перетинів фотонародження заряджених піонів на протонах і нейтронах лінійно-поляризов. фотонами; системи феноменол. аналізу процесів фотонародження піонів; каналування позитронів у кристалі алмаза; фіз. властивості буд. матеріалів; використання нетрадиц. джерел енергії з метою отримання матеріалів з унікал. властивостями. Брав участь у створенні засобів захисту вантажопідйом. пристроїв і механізмів.

Пр.: Мультипольный анализ одиночного фоторождения пионов в области Р33-резонанса // ЯФ. 1977. Т. 26, вып. 1; Исследование фоторождения положи­тельных пионов на дейтерии // Там само. 1979. Т. 29, вып. 3; Оптимизация толщины поглотителя для исследования параметров мессбауэровского спектра // Физика. 1986. № 1 (спів­авт.); Магнитные свойства антиферромагнетика и их анализ в приближении молекулярного поля // ФТТ. 1987. Т. 29, № 1; Магнитные свойства антиферромагнетика Ca2(FexAl1-x)2O5 и их анализ в приближении молекулярного поля // Там само (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2019