Мочалов Олександр Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Мочалов Олександр Олександрович


Мочалов Олександр  Олександрович

МОЧА́ЛОВ Олександр Олександрович (18. 04. 1944, Миколаїв) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1990), проф. (1994). Закін. Микол. кораблебуд. ін-т (1966), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т кораблебудування): від 1992 – зав. каф. фізики, від 2001 – організатор і дир. Ін-ту заоч. та ди­станц. освіти. Наук. дослідження: матем. моделювання фіз. процесів, що протікають у різних енергет. установках та технол. обладнанні, а також процесів у плазмотронах та плазмен. струменях під час плазмен. напилення порошк. матеріалів.

Пр.: Математическая модель взаимодействия пузырьков высокотемператур­ного газа с жидким металлом // ПЛ. 1992. № 2 (спів­авт.); Математическая модель кристаллизации сплава в буферной области слитка // Физика аэродис­перс. систем. 2001. Вып. 38 (спів­авт.); Анализ условий тепломассопереноса в области перестройки конвективного потока // Там само. 2003. Вып. 40 (спів­авт.); Проектування системи захисту програмного комплексу дистанційної освіти // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту кораблебудування. М., 2006. № 2 (спів­авт.); Курс физики: У 2 т. Н., 2008; Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: Посіб. М., 2009 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2019