Мошинський Віктор Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Мошинський Віктор Степанович

МОШИ́НСЬКИЙ Віктор Степанович (29. 09. 1965, Рівне) – вчений-меліоратор. Канд. тех. (1993), д-р с.-г. (2004) н., проф. (2004). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1989), де від 1995 й працює (нині Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування): 2004–06 – проф. каф. агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, 2006–13 та від 2014 – проф., 2013–14 – зав. каф. землеустрою, геодезії та геоінформатики, водночас 2003–05 – проректор з наук.-пед. та метод. роботи, від 2014 – ректор. 1990–95 – гол. гідрогеолог Рівнен. гідрогеол.-меліорат. експедиції. Наук. дослідження: антропоген. вплив на природні системи; стан природ. систем та його оцінка; природ. моніторинг; ландшафтно-екол. аспекти використання с.-г. угідь; матем. моделювання у с. госп-ві та природоохорон. діяльності; упр. у галузі с. госп-ва та меліорацій; оцінка стану, прогнозування та упр. меліорованими територіями.

Пр.: Типологізація водного об’єкту згідно ВРД ЄС на прикладі р. Іква – притоки другого порядку р. Прип’ять. К., 2011; Кадастр іхтіофауни Рівненської області. Р., 2012; Aquatic Ecosystems Organic Energy Assessment and Model­ling. Springer Link, Black Sea Energy Re­source Development and Hydrogen Energy Problems. 2013; Рис в Україні. К.; Р.; Хн., 2014; Ідентифікація повторно заболочених територій за даними дистанційного зондування для кадастру парникових газів // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. 2015. Вип. 3; усі – спів­авт.

М. В. Матіяш

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
М. В. Матіяш . Мошинський Віктор Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=68830 (дата звернення: 12.05.2021)