Мороз Людмила Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Мороз Людмила Іванівна


Мороз Людмила  Іванівна

МОРО́З Людмила Іванівна (14. 07. 1962, м. Шепетівка Хмельн. обл.) – психолог. Д-р психол. н. (2008), проф. (2010). Закін. Київ. пед. ін-т (1984). Працювала у Київ. міському пед. уч-щі № 1; від 1996 – у Київ. юрид. ін-ті МВС: від 2003 – заст. нач. каф. юрид. психології; 2006–09 – нач., 2009–12 – проф. каф. практ. психології Навч.-наук. ін-ту підготовки кадрів громад. безпеки та психол. служби Нац. академії внутр. справ (Київ); 2012–14 – зав. каф. заг. і вікової психології Микол. ун-ту; від 2014 – пров. н. с. Одес. ун-ту внутр. справ. Наук. дослідження: вікова, пед. та юрид. психологія, профес.-психол. підготовка персоналу, проблеми попередження злочинності неповнолітніх.

Пр.: Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ. К., 2005; Професійно-психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС). Ів.-Ф., 2007; Гендерний компонент ресоціалізації засуджених-рецидивістів на основі бачення ними власної життєвої перспективи. К., 2012 (спів­авт.); Концептуальні засади особистісно орієнтованої професійної освіти // Фундам. и приклад. психол. исследования в практиках ведущих науч. школ: реалии и перспективы. Макеевка; Д., 2012; Психологічні аспекти ювенальної юстиції: Навч. посіб. О., 2015 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2019