Молодий вчений | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Молодий вчений


Молодий вчений

«МОЛОДИ́Й ВЧЕ́НИЙ» – науковий журнал. Засн. 2012 херсон. вид-вом «Гельветика». Виходить 12 разів на рік накладом 100 прим. Має електронну версію в мережі Інтернет. Матеріали публікує укр., рос., англ., польс. та франц. мовами. Розповсюджується в Україні, країнах СНД. Присвяч. актуал. проблемам усіх галузей науки: фіз.-мат., хім., біол., геол., тех., аграр., істор., екон., філос., філол., юрид., пед., мед., вет., мистецтвозн., психол., військ., соціол., політ. та ін. Орієнтований передусім на молодих фахівців – студентів, аспірантів, докторантів.

Статтю оновлено: 2019