Мордвинов Юрій Єгорович — Енциклопедія Сучасної України

Мордвинов Юрій Єгорович

МОРДВИ́НОВ Юрій Єгорович (17. 06. 1937, Баку) – зоолог. Д-р біол. н. (1994). Закін. Калінінгр. тех. ін-т риб. пром-сті та госп-ва (РФ, 1964). Працював від 1965 м. н. с. Азерб. рибогосп. лаб. ВНДІ риб. госп-ва та океанографії (Баку); від 1968 – в Ін-ті біології пд. морів НАНУ (Севастополь): 1976–92 – ст. н. с., 1992–97 – зав. лаб. екоморфології, 1997–2002 – пров. н. с. На пенсії. Наук. дослідження: функціон. екоморфологія, гідростатика, гідродинаміка вторинновод. хребетних із класів птахів та ссавців; екоморфогенез адаптації до нектон. способу життя в представників різних життєвих форм.

Пр.: Наблюдения над локомоцией не­которых ластоногих (Pinnipedia) // ЗЖ. 1968. Т. 47, вып. 9; Гидродинамическое сопротивление полуводных млекопитающих // Там само. 1974. Т. 53, вып. 1; Плотность тела и плавучесть вторично­водных позвоночных // БМ. 1983. № 1; Функциональная морфология плавания птиц и полуводных млекопитающих. К., 1984; Биогидродинамические исследования нектона в ИнБЮМ АН Украины // Мор. биол. исследования: К 100-лет. юбилею со дня рожд. В. Водяницкого. Св., 1994.

В. П. Казарін

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. П. Казарін . Мордвинов Юрій Єгорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=69260 (дата звернення: 11.05.2021)