Ковальський Михайло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальський Михайло Павлович

КОВА́ЛЬСЬКИЙ Михайло Павлович (18. 06. 1947, м. Біла Церква Київ. обл. – 03. 12. 2012, Київ) – топографоанатом, лікар-хірург. Син Павла, брат Олександра Ковальських. Д-р мед. н. (1992), проф. (1995). Закін. Київ. мед. ін-т (1972), де й працював від 1975 (нині Нац. мед. ун-т): від 1994 – зав. каф. оператив. хірургії та топогр. анатомії. Віце-президент Наук. т-ва анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (від 1998). Наук. дослідження: морфологія органів серц.-судин. і трав. систем у нормі та при патол. змінах, моделювання вроджених вад серця, їхня корекція. Співавтор підручника «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» (К., 1989; укр. мовою – К., 1994; 2010).

Пр.: Кровопостачання трансплантатів з осьовим джерелом живлення (концептуальна модель) // КХ. 1997. № 11–12; Морфологічна характеристика нового однорядного евертованого кишкового шва // Клін. анатомія та оперативна хірургія. 2002. Т. 1, № 1; Оперативна хірургія і топографічна анатомія: ретроспектива, сучасний погляд і перспективи розвитку // Там само; Ринопластика – короткий екскурс в історію // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2009. № 1 (співавт.).

Літ.: Професор Ковальський Михайло Павлович (До 60-річчя від дня народж.) // Клін. анатомія та оперативна хірургія. 2007. Т. 6, № 2; Москаленко, Полякова.

О. Б. Кобзар, О. О. Маркевич

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. Б. Кобзар, О. О. Маркевич . Ковальський Михайло Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7149 (дата звернення: 16.06.2021)