Ковальчук Богдан Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ковальчук Богдан Васильович


Ковальчук Богдан Васильович

КОВАЛЬЧУ́К Богдан Васильович (18. 08. 1935, с. Доброчин, нині Люблін. воєводства, Польща) – математик. Канд. фіз.-мат. н. (1963), проф. (1995). Закін. Львів. ун-т (1957). Учителював. Від 1961 працював у Львів. с.-г. ін-ті; від 1964 – у Львів. ун-ті: від 1978 – зав., від 2003 – проф. каф. вищої математики, водночас 1980–95 – декан мех.-мат. ф-ту. Наук. дослідження: методи наближення алгебр. і тригонометр. поліномами функцій однієї і двох змінних; крайові задачі матем. фізики для диференціал. рівнянь з розривними та сингуляр. коефіцієнтами. Автор підручника «Основи математичного аналізу» (у 2-х ч., Л., 2010).

Пр.: Ряды Фурье функций, имеющих производную с заданным модулем непрерывности // Исследования по соврем. проблемам конструктив. теории функций. Москва, 1961; Приближение суммами Фурье–Чебышева дифференцируемых функций с заданным модулем непрерывности // Вопр. матем. физики и теории функций. К., 1964; Метод продолжения функций в неклассических задачах математической физики // Матем. физика и нелиней. механика. К., 1987; Дослідження температурних напружень у защемлених циліндричній оболонці та пластинці // Матем. проблеми механіки неоднорід. структур. Л., 2006.

Статтю оновлено: 2013