Кривуля Геннадій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Кривуля Геннадій Федорович

КРИВУ́ЛЯ Геннадій Федорович (20. 07. 1941, с. Великі Солонці Новосан­жар. р-ну Полтав. обл.) – фахівець у галузі обчислювальної тех­ніки. Д-р тех. н. (1989), проф. (1991). Закін. Харків. політех. ін-т (1964). Від 1970 – у Харків. ун-ті радіоелектроніки: від 1987 – зав. каф. автоматизації проектування обчислюв. техніки, водночас 1995–2003 – декан ф-ту комп’ю­тер. інженерії та упр. Осн. напрям наук. дослідж. – тех. діагностика та автоматизов. проектування засобів комп’ютер. інженерії.

Пр.: Схемотехніка: Навч. посіб. Х., 2008 (спів­авт.); The diagnostic model of computer system in the form of Petri net // Радиоэлектрон. и компьютер. сис­темы. 2008. № 6 (спів­авт.); Интеллектуальные средства диагностирования состояний компьютерных систем управления // Інформ.-керуючі системи на залізнич. транспорті. 2009. № 4; Классифи­ка­цион­ные признаки для диагностики компьютерных неисправностей с использованием нечетких экспертных систем // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2009. № 5; Комп’ютерна схе­мотехніка: Підруч. Лг., 2009.

М. І. Варсак

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Варсак . Кривуля Геннадій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=722 (дата звернення: 17.04.2021)