Кривченя Данило Юліанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кривченя Данило Юліанович


Кривченя Данило  Юліанович

КРИВЧЕ́НЯ Данило Юліанович (16. 03. 1938, с. Верхи Брест. обл., Білорусь) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1978), проф. (1980). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія Украї­ни у галузі н. і т. (2008). Закін. Київ. мед. ін-т (1960). Працював лікарем. Від 1963 – у Київ. ін-ті удосконалення лікарів: 1980–92 – засн. і зав. каф. дит. хірургії; водночас 1971–81 – ор­ганізатор і кер. відділ. серц.-су­дин. хірургії Київ. НДІ клін. та експерим. хірургії; 1981–2005 – засн. і кер. клініки склад. вад розвитку у дітей Ін-ту педіатрії, акушерства та гінекології АМНУ; 1992–2011 – зав., від 2011 – проф. каф. дит. хірургії Нац. мед. ун-ту (обидва – Київ). Президент Все­укр. асоц. дит. хірургів (від 1993). Обґрунтував концепцію одномомент. корекції вад розвитку серця та тромбоемболіч. ускла­днень. Запропонував застосування корекції склад. вад у новонароджених і дітей раннього віку, сегментар. резекції легень при вродженій емфіземі, трахеопластики при трахеомаляції, степлер. колоректал. анасто­­мозу в лікуванні хвороби Гіршпрунґа; розробив методи діагностики та хірург. лікування аномалій дуги аорти та леген. артерії, що утворюють судинне кільце; вдосконалив методику корекції деформацій груд. клітки. Вперше виконав операції транс­­локації діафрагми при аплазії легені з метою ліквідації респіратор. дистрес-синдрому, плас­тики діафрагми з одночас. реіннервацією діафрагмал. нерва у дитини з паралічем Ерба. Обґрунтував алгоритм допомоги дітям з портал. гіпертензією, ме­тодику сегментар. органоощад. операцій при захворюваннях селезінки.

Пр.: Диагностика и лечение болезни Гиршпрунга у новорожденных и детей старшего возраста // КХ. 1986. № 6; Диагностика и лечение ожогов пищевода у детей: Практ. руководство. К., 2001 (спів­авт.); Уроджені вади легенів у дітей. К., 2001 (спів­авт.); Аплазія легені: симптоматологія та показання до хірургічного лікування // УПЖ. 2003. № 2; Хірургія дитячого віку: Підруч. 2-е вид. К., 2009 (спів­авт.); Морфологічні критерії ранньої діагностики сепсису і прогнозування ризику розвитку сепсису у дітей з гострою гнійною деструктивною пневмонією // Хірургія дит. віку. 2011. № 2 (спів­авт.).

Літ.: Кривченя Данило Юліанович (До 60-річчя з дня народж.) // КХ. 1998. № 3; До операції треба готуватися… // ДТ. 2000, 12 трав.; Примножимо потенціал кафедри // МК. 2004, 23 січ.

Статтю оновлено: 2014