Когановський Олександр Маркович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Когановський Олександр Маркович


Когановський Олександр Маркович

КОГАНО́ВСЬКИЙ Олександр Маркович (31. 08. 1912, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1965), проф. (1969). Засл. діяч н. УРСР (1982). Закін. Київ. ун-т (1937). Працював в Ін-тах хімії (1937–41), заг. та неорган. хімії (1943–68; у 1962–68 – зав. лаб. фіз.-хім. методів очищення пром. стіч. вод) АН УРСР, колоїд. хімії та хімії води (1968–2001; у 1968–84 – зав. відділу адсорбції та адсорбцій. технології очищення води і промстоків, від 1984 – пров. н. с.) НАНУ (усі – Київ). Осн. напрям наук. дослідж. – фіз.-хім. методи очищення пром. стіч. вод. Його дослідж. у галузі теорії адсорбцій. процесів, що присвяч. вивченню кінетики та динаміки адсорбції розчинених речовин, вивченню умов рівноваги при адсорбції сумішей орган. речовин із водних розчинів та дослідж. впливу на адсорбційну рівновагу міцелоутворення у розчинах поверхнево-актив. речовин, сприяли розвитку теор. основ фіз.-хім. процесів очищення води. Розробив адсорбційно-іонообмінну технологію підготовки води для замкненого водопостачання підпр-в хім. пром-сті та низку конструкцій адсорбцій. апаратів безперерв. дії.

Пр.: Физико-химические основы очистки воды коагуляцией. К., 1950; Очистка производственных сточных вод. Ленинград, 1967; Физико-химические методы очистки промышленных сточных вод от поверхностно-активных веществ. К., 1974; Оборотное водоснабжение химических предприятий. К., 1975; Проектирование бессточных схем промышленного водоснабжения. К., 1977; Адсорбция растворенных веществ. К., 1977; Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. Москва, 1983; Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистка сточных вод. К., 1983 (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2013