Кривчик Геннадій Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Кривчик Геннадій Георгійович

КРИ́ВЧИК Геннадій Георгійович (07. 03. 1948, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2003), проф. (2004). Закін. Дні­проп. ун-т (1977), де й працював; від 1987 – зав. каф. україно­знавства Придніпров. академії буд-ва та арх-ри (Дніпропетровськ). Досліджує новітню історію України, проблеми соц. розвитку укр. села, методології істор. науки, краєзнавства. Брав участь у написанні кн. «Історія міста Дніпропетровська» (Дн., 2006).

Пр.: Українське село під владою но­менклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.). 2001; «Колгоспний лад» як складова тоталітарного режиму в СРСР // Пит. аграр. історії України та Росії: Мат. 5-х наук. читань, присвяч. пам’яті проф. Д. Пойди. 2004; Національна ідея для багатонаціональної країни // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. 2007. № 2(28); Критичний аналіз деяких зарубіжних джерел з історії голоду 1932–1933 рр. в Україні // Пит. аграр. історії України та Росії: Мат. 8-х наук. читань, присвяч. пам’яті проф. Д. Пойди. 2010 (спів­авт.); усі – Дніпропетровськ.

Г. П. Євсєєва

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Г. П. Євсєєва . Кривчик Геннадій Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=747 (дата звернення: 09.05.2021)