Когут Ігор Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Когут Ігор Тимофійович

КО́ГУТ Ігор Тимофійович (22. 02. 1953, с. Зелене Гусятин. р-ну Терноп. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2010). Закін. Львів. політех. ін-т (1975). Відтоді працював у СКТБ «Орізон» ВАТ «Родон»: кер. бюро, відділу мікроелектроніки, наук. кер. та гол. конструктор н.-д. і дослідно-конструктор. робіт за напрямом дослідж. і розроблення нових виробів інтеграл. мікроелектроніки; від 2000 – у Прикарпат. ун-ті (обидва – Івано-Франківськ): від 2010 – проф. каф. радіофізики та електроніки. Розробляє елементну базу для мікросистем-на-кристалі на основі структур «кремній-на-ізоляторі».

Пр.: Особливостi методу дослiдження надiйностi структур «кремнiй-на-iзоляторi» // Вiсн. Держ. ун-ту «Львiв. полiтехнiка». Сер. Елементи теорiї та прилади твердотiл. електроніки. 1998. № 325; Разработка схемы и топологии элементов матрицы управляемых автоэмиссионных микрокатодов // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. 2009. № 5 (співавт.); Архітектура і елементи інтегрованої мікросистеми на базовому матричному кристалі зі структурою «кремній-на-ізоляторі» // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Cер. Електроніка. 2009. № 646 (співавт.).

І. М. Гасюк

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
І. М. Гасюк . Когут Ігор Тимофійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7471 (дата звернення: 13.05.2021)