Клименко Микола Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Микола Олександрович

КЛИМЕ́НКО Микола Олександрович (02. 01. 1945, с. Синява Рокитнян. р-ну Київ. обл.) – ґрунтознавець, еколог. Д-р с.-г. н. (1991), проф. (1992). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1973). Відтоді працює в Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): зав. каф. екології (від 1992), водночас – засн. і декан ф-ту екології та природокористування (1995–2006). Наук. дослідж. присвяч. оцінюванню стану, проблемам охорони і відтворення природ. ресурсів Полісся.

Пр.: Почвенные режимы гидроморфных почв Полесья УССР. К., 1990; Особенности земледелия на мелиорированных землях Полесья Украины. К., 1992 (співавт.); Екологічний стан Української частини Єврорегіону Буг. Р., 2007 (співавт.); Кругообіг важких металів у водних екосистемах. Р., 2008 (співавт.); Радіоекологія: Посіб. Р., 2008; Стратегія сталого розвитку: Посіб. Р., 2010.

С. І. Веремеєнко

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
С. І. Веремеєнко . Клименко Микола Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7723 (дата звернення: 13.05.2021)