Крижанівський Володимир Прокопович — Енциклопедія Сучасної України

Крижанівський Володимир Прокопович

КРИЖАНІ́ВСЬКИЙ Володимир Прокопович (19. 05. 1947, с. Деренковець Корсунь-Шевченків. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. ун-т (1971), де відтоді й працює: 1993–2007 – перший заст. дир. Ін-ту міжнар. відносин, водночас від 1997 – зав. каф. порівнял. по­літології та регіонознавства. До­сліджує історіографію, політ. істо­рію України та країн СНД, політо­логію міжнар. відносин.

Пр.: Большевики и парламентаризм в России: Очерк историографии. К., 1991; Українська ідея: перші речники. К., 1994 (спів­авт.); Spezifika des institu­tionellen und personellen Wandels der staatlichen Leitungsstrukturen in der Ukra­ine. Berlin, 1999 (спів­авт.); Україна та Рес­публіка Польща в сучасних міжнародних відносинах: стратегічна перспектива. К., 2006 (спів­авт.).

В. М. Матвієнко

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. М. Матвієнко . Крижанівський Володимир Прокопович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=781 (дата звернення: 11.04.2021)