Козак Деонізій Никодимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Козак Деонізій Никодимович


Козак Деонізій Никодимович

КОЗА́К Деонізій Никодимович (02. 04. 1944, с. Креговичі Жешув. воєводства, Польща) – археолог. Д-р істор. н. (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (1991, 2002). Закін. Львів. ун-т (1972). Від 1974 працює в Ін-ті археології НАНУ (Київ): від 1987 – учений секр., від 1991 – заст. дир. з наук. роботи, водночас від 2002 – зав. відділу археології ранніх слов’ян. Досліджує проблеми слов’ян. етно- та культурогенезу; особливості етніч. процесу в контакт. зонах; взаємозв’язки давньослов’ян. племен із герман. і дакій. людністю, степ. племенами сарматів; питання розвитку духов. культури ранньослов’ян. общин.

Пр.: Пшеворська культура у Верхньому Подніпров’ї та Західному Побужжі. 1984; Етнокультурна історія Волині. 1991; Походження слов’ян. 1991 (співавт.); Етнічна історія давньої України. 2000; Давні землероби Волині. 2004; Етюди давньої історії України. 2010 (усі – Київ).

Літ.: До 65-річчя Дениса Никодимовича Козака // Археологія. 2009. № 3.

Статтю оновлено: 2013