Козлова Віра Пилипівна — Енциклопедія Сучасної України

Козлова Віра Пилипівна

КОЗЛО́ВА Вiра Пилипiвна (27. 01. 1941, смт Борова Харків. обл. – 20. 05. 2000, Харків) – кріобіолог. Д-р бiол. н. (1990). Закін. Харків. зоовет. ін-т (1962). Працювала у Фiз.-тех. iн-ті низьких т-р АН УРСР; від 1972 – в Iн-ті проблем крiобiологiї i крiомедицини НАНУ (обидва – Харків): від 1991 – пров. н. с. Вивчала природ. i штуч. гiпобiоз органiзму, вплив крiопротекторiв, низьких т-р та iн. фiз.-хiм. чинників на морфофункцiон. стан бiол. систем рiзних рiвнів орг-цiї з метою встановлення механiзмiв крiопошкодження, репарацiї i захисту структур та теор. обґрунтування застосування холоду в медицині.

Пр.: Вплив крiопротекторiв на бiологiчнi системи. 1989; Вплив охолодження на структуру клiтин. 1992 (обидві – Київ, співавт.).

М. І. Щетинський

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
М. І. Щетинський . Козлова Віра Пилипівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=7923 (дата звернення: 12.05.2021)