Козін Леонід Хомич — Енциклопедія Сучасної України

Козін Леонід Хомич

КО́ЗІН Леонід Хомич (22. 08. 1926, м-ко Борзна, нині місто Черніг. обл.) – електрохімік-технолог. Канд. хім. (1961), д-р тех. (1968) н., проф. (1971). Засл. діяч н. і т. Казах. РСР (1971). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1953). Працює відтоді (з перервою) в Ін-ті заг. та неорган. хімії НАНУ (Київ): 1980–96 – зав. відділу фізико-хімії надчистих металів та напівпровідник. матеріалів, 1996–2005 – гол. н. с., від 2005 – в. о. зав. відділу електрохім. рафінування металів і металоїдів. 1961–71 – зав. лаб. амальгам. хімії Ін-ту хім. наук та 1971–80 – зав. лаб. надчистих металів Ін-ту орган. каталізу та електрохімії АН Казах. РСР (обидва – Алма-Ата, нині Алмати). Осн. напрям наук. дослідж. – хім. технології надчистих металів і металоїдів.

Пр.: Физико-химические основы амальгамной металлургии. Алма-Ата, 1964; Амальгамная металлургия. К., 1970; Амальгамная пирометаллургия. Алма-Ата, 1973; Электроосаждение и растворение многовалентных металлов. К., 1989; Физико-химия и металлургия высокочистой ртути и ее сплавов. К., 1992; Химия и технология высокочистых материалов и металлоидов. Т. 1–2. К., 2002–03 (співавт.); Водородная энергетика и экология. К., 2002 (співавт.); Современная энергетика и экология: Проблемы и перспективы. К., 2006 (співавт.).

К. О. Каздобін

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
К. О. Каздобін . Козін Леонід Хомич // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8224 (дата звернення: 18.05.2021)