Козлик Ігор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Козлик Ігор Володимирович

КО́ЗЛИК Ігор Володимирович (04. 12. 1961, м. Станіслав, нині Івано-Франківськ) – літературознавець. Д-р філол. н. (2008). Закін. Івано-Фр. пед. ін-т (1983), де й працює від 1990 (нині Прикарпат. ун-т): від 2009 – проф. каф. світ. літ-ри. Наук. дослідження: теорія літ-ри і літ. критики, методологія літературознавства, історія рос. літ-ри 19–20 ст., світ. літ-ри від давнини до епохи Відродження, літературознавча компаративістика (укр.-польс. сусп.-літ. взаємини).

Пр.: В поэтическом мире Ф. И. Тютчева. Ив.-Ф., 1997; Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму. Доба Середньовіччя та епоха Відродження. Ів.-Ф., 2003; Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства. Ів.-Ф., 2007; Творча спадщина Миколи Гоголя в площині теоретико-літературної проблематики // Гоголезнавчі студії. Ніжин, 2009; Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна: (Repetitorium до теми). Ів.-Ф., 2010.

Літ.: Ігор Володимирович Козлик: Покажч. публікацій. Ів.-Ф., 2003.

М. В. Теплинський

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
М. В. Теплинський . Козлик Ігор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8245 (дата звернення: 24.07.2021)