Коваленко Поліна Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Поліна Іванівна

КОВАЛЕ́НКО Поліна Іванівна (25. 09(08.10). 1911, м. Маріуполь, нині Донец. обл. – березень 1975, Київ) – лікар-психіатр. Д-р мед. н. (1966), проф. (1968). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. психоневрол. ін-т кадрів (1935). Працювала лікарем (1935–46 та 1950–52). У 1946–50 – ст. н. с. Львів. НДІ охорони материнства і дитинства (нині Ін-т спадк. патології НАМНУ); від 1953 – дир. Укр. психоневрол. ін-ту (нині Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМНУ, Харків); 1961–70 – 1-й заст. Міністра охорони здоров’я УРСР; водночас 1969–75 – зав. каф. дит. психоневрології Київ. ін-ту удосконалення лікарів. Депутат ВР УРСР 3-го скликання. Наук. дослідження: профілактика й лікування шизофренії, динаміка шизофреніч. процесу; закономірності функціонування вищих відділів нерв. системи в нормі та при патології, патофізіол. обґрунтування різних форм неврозів; гіпертон. хвороба, ранні форми порушень кровообігу мозку церебрал. і екстрацеребрал. походження; патогенез, діагностика й лікування злоякіс. пухлин головного мозку.

Пр.: Активность некоторых геминовых ферментов крови при рентгенотерапии очаговых поражений головного мозга // Тр. науч. сессии, посвящ. 50-летию Ин-та им. Бехтерева. Ленинград, 1958; Вопросы клиники и профилактики энцефалитов при общих инфекциях у детей // Мат. Научно-практ. конф. по вопр. психоневрологии дет. возраста. Ленинград, 1961; Опыт организации психиатрической и неврологической помощи в Украинской ССР // Тр. 4-го Всесоюз. съезда невропатологов и психиатров. Москва, 1963. Т. 1; Основные вопросы профилактики и лечения антенатальных и постнатальных поражений головного мозга // Мат. 4-го съезда невропатологов и психиатров УССР. К., 1967.

Літ.: Смирнова С. М. Полина Ивановна Коваленко // Очерки истории Сабуровой дачи. Х., 2007.

Ж. М. Перцева

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Ж. М. Перцева . Коваленко Поліна Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8332 (дата звернення: 13.04.2021)