Клімат континентальний — Енциклопедія Сучасної України

Клімат континентальний

КЛІ́МАТ КОНТИНЕНТА́ЛЬНИЙ – тип клімату, що спостерігається у віддалених від океанів та морів частинах материків, де упродовж року переважають повітряні маси континентального походження. К. к. формується за умов домінант. впливу на атмосферу значних просторів суходолу; відрізняється підвищеною амплітудою річного та місяч. ходу т-ри повітря, різкішою міждобовою мінливістю т-ри, зменшенням (для певної широти) кількості опадів та різкою міжріч. їх мінливістю. Важливим показником континентальності клімату є добова, місячна та річна амплітуда т-ри повітря, яка залежить від фіз.-геогр. положення, масштабу циркуляції атмосфери, підстил. поверхні та сезон. відмінностей. Континентальність клімату зростає зі збільшенням річної амплітуди т-ри повітря. Амплітуда визначається відстанню певної тер. від океанів та морів і перебуває у прямій залежності від турбулент. теплообміну між підстил. поверхнею та повітрям. Для мор. узбережжя характерна незначна амплітуда т-ри повітря, всередині континенту, як і в понижених формах рельєфу (долинах, низовинах, улоговинах), вона зростає. В Україні річна амплітуда збільшується із Зх. на Сх., тому що в цьому напрямі переважає повторюваність повітр. мас континентал. походження. Найменшою континентальністю характеризуються зх. області, де впродовж року переважають вологі повітр. маси Атлантики, які пом’якшують температурні умови взимку і зменшують прогрівання повітря влітку. Центр. рівнинні р-ни займають проміжне положення, ця тер. перебуває під впливом повітр. мас як мор., так і холод. повітря арктич. походження, які трансформуються у помірно континентал. повітря. Найбільшою континентальністю характеризуються сх. р-ни. Терміч. режим взимку формується арктич. повітр. масами, а влітку – інтенсив. прогріванням континентал. повітря. На Пд. виділяють субтропічну клімат. зону, розташ. на Пд. березі Криму, де м’яка зима і сухе спекотне літо зумовлюють найменшу амплітуду т-ри повітря. На Зх. амплітуда т-ри повітря за рік становить 22 °С. Контрасти т-ри незначні, упродовж року переважає вітер із зх. складовою, який переносить повітря з Атлантики. У напрямі на Сх. амплітуда збільшується до 29 °С, що свідчить про посилення континентальності клімату. Вплив Чорного моря проявляється переважно у прибереж. р-нах, а Азов. – майже непомітний через його незначну глибину. У горах зима порівняно м’яка, у літній період т-ра повітря невисока, амплітуда т-ри повітря за рік в Укр. Карпатах зменшується до 20–21 °С, у Крим. горах вона не перевищує 20 °С. В Укр. Карпатах з підвищенням висот річна амплітуда зменшується внаслідок невисокої т-ри влітку і порівняно теплих зим. Річний хід т-ри повітря у гір. місцевості близький до умов узбережжя.

Амплітуда т-ри повітря не постійна. На фоні закономір. збільшення континентальності у напрямі із Зх. на Сх. виділяють локал. осередки, зумовлені особливостями підстил. поверхні, які порушують заг. тенденцію. Добова амплітуда т-ри повітря суттєво залежить від місцеположення станції. У долинах та улоговинах, порівняно із підвищеннями, – значна добова амплітуда т-ри повітря.

Бризова циркуляція на узбережжях Чорного і Азов. морів знижує денну т-ру повітря і підвищує нічний мінімум, внаслідок чого добова амплітуда на узбережжях менша, ніж на суходолі. Вплив моря на добовий хід т-ри повітря істотно відчувається на відстані 10–15 км. Зі збільшенням відстані від берега добова амплітуда зростає у 1,5–2 раза. У холод. період року вона значно менша, ніж у теплий. Найменша середня добова амплітуда т-ри повітря – у листопаді–лютому (у горах – менше 2 °С, на більшій частині тер. – 2–3 °С). На Закарп. низовині і в степ. Криму добова амплітуда у зимові місяці дорівнює 4–6 °С. На початку весни амплітуда зростає в горах до 3 °С, на узбережжі – до 4–5 °С, на решті тер. – до 6–8 °С. Найбільша добова амплітуда спостерігається у квітні–вересні (на Пд. – 11–12 °С, на узбережжі – 5–6 °С, у горах – до 4 °С). На поч. жовтня добові коливання т-ри повітря зменшуються внаслідок більшого надходження тепла з ґрунту і пов’яз. із цим ходу ефектив. випромінювання. Добова зміна т-ри повітря залежить від характеру погоди – за тихої та ясної погоди амплітуда майже удвічі більша, ніж за хмарної та вітряної.

В. М. Бабиченко, Л. М. Гущина, Н. В. Ніколаєва


Покликання на статтю
В. М. Бабиченко, Л. М. Гущина, Н. В. Ніколаєва . Клімат континентальний // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8462 (дата звернення: 16.05.2021)