Клиническая информатика и телемедицина | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Клиническая информатика и телемедицина


Клиническая информатика и телемедицина

«КЛИНИ́ЧЕСКАЯ ИНФОРМА́ТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИ́НА» – науково-методичний журнал. Засн. 2003 О. Майоровим (гол. ред.). Видавці – Укр. асоц. «Комп’ютерна медицина», Ін-т мед. інформатики і телемедицини. Виходить 2–4 рази на рік. Наклад 5 тис. прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Європи, США. Друкує статті, присвяч. питанням мед., фармако- і біоінформатики, телемедицини, зокрема висвітлює нові інформ. технології у функціон. діагностиці, клін. нейрофізіології, мед. освіті, шпитал. інформ. системи тощо; вміщує нормат.-правові документи щодо інформатизації охорони здоров’я, повідомлення про конгреси і конференції, рец. на книги.

Статтю оновлено: 2013