Клиническая информатика и телемедицина — Енциклопедія Сучасної України

Клиническая информатика и телемедицина

«КЛИНИ́ЧЕСКАЯ ИНФОРМА́ТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИ́НА» – науково-методичний журнал. Засн. 2003 О. Майоровим (гол. ред.). Видавці – Укр. асоц. «Комп’ютерна медицина», Ін-т мед. інформатики і телемедицини. Виходить 2–4 рази на рік. Наклад 5 тис. прим. Статті публікує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується в Україні, країнах СНД, Європи, США. Друкує статті, присвяч. питанням мед., фармако- і біоінформатики, телемедицини, зокрема висвітлює нові інформ. технології у функціон. діагностиці, клін. нейрофізіології, мед. освіті, шпитал. інформ. системи тощо; вміщує нормат.-правові документи щодо інформатизації охорони здоров’я, повідомлення про конгреси і конференції, рец. на книги.

Т. К. Вінник

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Т. К. Вінник . Клиническая информатика и телемедицина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8483 (дата звернення: 13.05.2021)