Клінічна фармація — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна фармація

«КЛІНІ́ЧНА ФАРМАЦІ́Я» – науково-практичний журнал. Засн. 1997 МОЗ України, Фармакол. ком-том МОЗ України (нині Держ. експерт. центр, Київ) та Укр. фармацевт. академією, якою й видається (нині Нац. фармацевт. ун-т, Харків). Виходить 4 рази на рік. Наклад бл. 1000 прим. Матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами. Розповсюджується у країнах СНД і далекого зарубіжжя. Тематика вид.: клін. фармакологія та фармакотерапія, клін. випробування, проблеми біофармації, побічна дія ліків, доклін. вивчення нових лікар. препаратів, організац. й освітні аспекти клін. фармації, фармацевт. опіка. Гол. ред. – І. Зупанець (від 1997).

Н. П. Безугла

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Н. П. Безугла . Клінічна фармація // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8491 (дата звернення: 14.04.2021)