Клюзко Сергій Денисович — Енциклопедія Сучасної України

Клюзко Сергій Денисович

КЛЮЗКО́ Сергій Денисович (05. 07. 1904, с. Вертіївка, нині Ніжин. р-ну Черніг. обл. – 25. 03. 1975, Київ) – лікар-епідеміолог, мікробіолог. Канд. мед. н. (1951). Закін. Київ. мед. ін-т (1932). Працював лікарем, дир. фельдшер. школи в м. Красний Луч (нині Луган. обл.). 1938–42 – нач. протиепідем. упр. Нар. комісаріату охорони здоров’я УРСР; 1942–44 – військ. лікар; 1944–61 – дир. Львів., 1961–63 – зав. епідеміол. і мікробіол. відділів Ужгород. НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни; 1963–68 – зав. каф. цивіл. оборони Львів. торг.-екон. ін-ту. Вивчав епідеміологію, проблеми діагностики та профілактики рикетсіозів.

Пр.: Значение антигена и методики постановки реакции агглютинации при лабораторной диагностике сыпного тифа // Сб. науч. работ Львов. НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены. 1956. Вып. 1 (співавт.); Изучение реакции агглютинации с риккетсиозным и протейным антигенами при ретроспективной диагностике сыпного тифа // Там само. 1957. Вып. 2; Нейровирусные инфекции в западных областях УССР // Мат. Объединенной науч. сессии по краевой патологии вирус. нейроинфекций. Л., 1957 (співавт.).

Н. В. Сенюк

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Н. В. Сенюк . Клюзко Сергій Денисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8609 (дата звернення: 08.05.2021)