Ключников Валентин Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ключников Валентин Павлович

КЛЮ́ЧНИКОВ Валентин Павлович (26. 08. 1926, с. Груздовці, нині Брян. обл., РФ – 07. 07. 2007, Київ) – філософ. Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Д-р філос. н. (1972). Закін. Київ. ун-т (1953). Працював від 1956 у Мелітоп. с.-г. ін-ті (Запоріз. обл.): 1962–63 – зав. каф. філософії; від 1963 – у Нац. аграр. ун-ті (Київ): 1969–95 – зав., від 1995 – проф. каф. філософії; від 2000 – проф. каф. філософії Ін-ту статистики, обліку і аудиту (Київ). Наук. дослідження: морал.-етичні проблеми філософії, методол. принципи вивчення філос. категорій та теорія пізнання, філософія науки. Автор пр. «Методологічні основи критики ідеалізму» (1969), «Методологические основы критики В. И. Лениным идеализма» (1972). За ред. К. видано дослідж. «Человек–техника–природа» (1990). Наук. кер. і співукладач словника-довідника «Філософія» (2006). Усі зазначені книги видано у Києві.

І. Ф. Надольний

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
І. Ф. Надольний . Ключников Валентин Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8635 (дата звернення: 09.05.2021)