Книга — Енциклопедія Сучасної України

Книга

«КНИ́ГА» – літературно-критичний та бібліографічний журнал. Виходив неперіодично 1923–24 у Харкові (всього 5 чисел). Видавці – «Книгоспілка» (1923, № 1–4) і «Шлях освіти» (1924, № 5, присвяч. смерті В. Леніна). Матеріали вміщував укр. та рос. мовами. Публікував статті з історії літ-ри, літературознавства, бібліотекознавства, видавн. справи, книжк. торгівлі, а також хроніку діяльності вид-в, літ. орг-цій, б-к тощо. Подавав огляди літ-ри і рец. на нові книжки та період. видання. Серед авторів – М. Агуф, І. Айзеншток, Д. Багалій, О. Білецький, М. Доленго, В. Ігнатієнко, М. Йогансен, В. Коряк, Я. Мамонтов, Ю. Меженко, В. Поліщук, М. Плевако та ін. Друкував «Бібліографічні бюлетені Української книжкової палати» (1923), рекламу вид-в і книгарень. Ред. – С. Пилипенко.

Літ.: Вовченко И. А., Каганов И. Я. На заре украинского советского книговедения (Украинская книговедческая периодика 20-х годов) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 23. Москва, 1972.

Г. І. Ковальчук

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Г. І. Ковальчук . Книга // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8680 (дата звернення: 24.06.2021)