Кудряченко Андрій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кудряченко Андрій Іванович

КУДРЯЧЕ́НКО Андрій Іванович (08. 02. 1954, с. Бирзулове Новомиргород. р-ну Кіровогр. обл.) – історик, політолог. Д-р істор. н. (1995), проф. (1997), чл.-кор. НАНУ (2018). Премія ім. Д. Чижевського НАНУ (2007). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2017). Закін. істор. ф-т Вищої комсомол. шко­ли при ЦК ВЛКСМ (Москва, 1978). Відтоді перебував на комсомол. роботі; 1987–91 працював у Від­ділі наук. інформації з сусп. наук АН УРСР; 1994–97 – пров. н. с. Ін-ту світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ; водночас 1994–97 – проф. каф. політології і со­ціології Нац. пед. ун-ту (усі – Київ); 1998–2000 – радник-посланник Посольства України у ФРН; 2000–04 – дир. Ін-ту соц. наук і міжнар. відносин Міжрегіон. академії упр. персоналом; 2005–08 – зав. відділу стратегій розвитку громадян. сусп-ва та соц. відносин Нац. ін-ту стратег. дослідж.; від 2008 – дир. Ін-ту все­світ. історії НАНУ (усі – Київ); водночас викладав у Київ. екон. ун-ті й Ін-ті міжнар. відносин Київ. ун-ту, нині – у Київ. ун-ті пра­ва та Дипломат. академії України (Київ). Наук. дослідж.: новітня історія, міжнар. відносини, політ. історія України, порівнял. політологія (геополіт. зміни у Європі, порівнял. аналіз станов­лення політ. структур й ін-тів країн «молодої» демократії, зокрема України).

Пр.: Європейська політика Федера­тивної республіки Німеччини (1970–1991 рр.). К., 1996; Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та Ук­ра­їни. Л., 1996 (спів­авт.); Глобальні транс­формації і стратегії розвитку. К., 1999 (спів­авт.); Політична система і громадянське суспільство: європейські і укра­їнські реалії. К., 2007 (спів­авт.); Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього. К., 2009 (спів­авт.); Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку. К., 2010 (спів­авт.).

В. О. Врадій

Статтю оновлено: 2018