Ковальов Віталій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальов Віталій Борисович

КОВАЛЬО́В Вiталiй Борисович (08. 08. 1937, Київ) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1990), проф. (1993). Засл. дiяч н. і т. України (1997). Закін. Житомир. с.-г. iн-т (1959). Відтоді працював агрономом у Волин. обл. 1980–95 – зав. відділу льону, 1995–2005 – заст. дир. з наук. роботи, від 2006 – зав. відділу біотехнології та розсадництва хмелю Ін-ту с. госп-ва Полісся НААНУ (Житомир). Наук. дослідж. присвяч. проблемам вирощування льону з мін. енергет. затратами. Обґрунтував iндустр.-потокову рулонну технологiю збирання та переробки льоносировини i засоби для її реалізації.

Пр.: Лен-долгунец. Москва, 1976; Общая технология льняного производства. Москва, 1983; Індустрiальна технологiя у льонарствi. К., 1985; Производство льна по энергосберегающей технологии. Ж., 1995; Основи ведення льонарства в сучасних умовах. К., 2002; Результати наукових досліджень Інституту сільського господарства Полісся // Зб. наук. пр. Ін-ту луб’яних культур УААН. Глухів, 2007. Вип. 4 (усі – співавт.).

Л. Л. Капітула

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. Л. Капітула . Ковальов Віталій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8986 (дата звернення: 19.06.2021)