Коваль Валерій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коваль Валерій Миколайович

КОВА́ЛЬ Валерій Миколайович (23. 02. 1937, смт Котовськ, нині місто Одес. обл. – 15. 03. 2006, Київ) – фахівець у галузі АСК. Брат Ю. Коваля. Д-р тех. н. (1990), проф. (1993). Премія ім. С. Лебедєва НАНУ (1996), Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Відтоді працював у Київ. ін-ті автоматики; від 1960 – зав. відділу високопродуктив. комп’ютер. систем Ін-ту кібернетики НАНУ (Київ). Розробляв методи побудови перспектив. засобів обчислюв. техніки, дискрет. автоматизов. систем збору та інтелектуалізов. оброблення інформації; матем. апарат та розв’язки задач багатовимір. процесів і застосування їх при вивченні поведінки складних динаміч. систем.

Пр.: Problems of conceptor language formalisation // Simulation of Research and Development. Amsterdam, 1985; Концепторные языки: Доказател. проектирование. К., 2001; Прикладные системы анализа многомерных процессов. К., 2002; СКІТ – український суперкомп’ютерний проект // Вісн. НАНУ. 2005. № 8 (співавт.); Суперкомпьютерные кластерные системы – организация вычислительного процесса // Пробл. програмування. 2006. № 2–3 (співавт.).

В. І. Миронцева

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
В. І. Миронцева . Коваль Валерій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9102 (дата звернення: 12.04.2021)