Коваль Федір Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Коваль Федір Федорович


Коваль Федір Федорович

КО́ВАЛЬ Федір Федорович (27. 07. 1950, с. Олександрівка Черніг. р-ну Запоріз. обл.) – фізик, математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Бердян. пед. ін-т (Запоріз. обл., 1972). Працював у Ін-ті проблем машинобудування АНУ (Харків, 1977–92): від 1985 – ст. н. с.; за сумісн. 1978–84 – у Харків. політех. ін-ті: від 1980 – ст. викл. каф. вищої математики. Наук. дослідж. присвяч. розробленню матем. моделей числових методів, алгоритм. і програм. забезпечення дослідж. термохім. процесів у суціл. середовищах. 1992 емігрував.

Пр.: Новые конструктивные подходы построения общих структур решения краевой задачи // Матем. методы анализа динамич. систем: Сб. Х., 1978. Вып. 2; Выбор координатных функций при наличии некоторых типов особенностей неометрического и аналитического характера // Там само. 1982. Вып. 6; Точная разностно-аналитическая аппроксимация краевых условий в областях сложной формы методом R-функций // Актуал. проблемы вычислит. и приклад. математики. Новосибирск, 1983 (співавт.).

Статтю оновлено: 2013