Кузик Валентина Володимирівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузик Валентина Володимирівна


Кузик Валентина Володимирівна

КУ́ЗИК Валентина Володимирівна (02. 01. 1944, с. Чаплинка, нині смт Херсон. обл.) – музикознавець, піаністка, педагог, музично-громадська діячка. Сестра Володимира та Любові Працюків. Канд. мистецтвознавства (1982). Премія ім. М. Лисенка (2002). Чл. НСКУ (1978). Закін. Київ. консерваторію (1967; кл. теорії музики Н. Горюхіної). Від 1969 – в ІМФЕ НАНУ (Київ): від 2004 – ст. н. с. Наук. дослідж. з питань розвитку укр. муз. культури, зокрема творчості композиторів М. Лисенка, М. Леонтовича, Б. Лятошинського, М. Ско­руль­ського, Л. Ревуцького, фольк­лористів М. Закревського, К. Квіт­ки. Ініціювала повернення імені видат. фольклориста і мистецтвознавця Д. Ревуцького й перевидання його праць «Українські думи та пісні історичні. 1919» (2001), «Дмитро Ревуцький. Ми­кола Лисенко. Повернення пер­шоджерел» (2003). К. також під­готувала низку статей до колек­тив. праць «Історія української музики» (у 5-ти т.; відп. секр. 1-го вид.) та «Українська музична енциклопедія» (у 3-х т.; усі – Київ). 1990 К. започаткувала цикл з 9-ти концертів «Музична просвіта», у якому були виконані показові твори укр. музики, які раніше не звучали з ідеол.-політ. міркувань. 1991 ініціювала всеукр. програму «Музичний ме­моріал», розробляла матеріали з архіву колиш. КДБ. Подією стали матеріали К. про вбивство генія укр. музики М. Леонтовича («Як загинув Микола Леон­тович» // «ЛУ», 1996, 23 трав.; «Ювілей Всеукраїнського товариства Миколи Леонтовича» // «НТЕ», 1996, № 4). Підготувала на Укр. телебаченні цикл телефільмів про симф. музику укр. композиторів минулого (1992), а також 1998–99 як автор сценарію і ведуча зняла докум. фільми «Ревуцькі» (у 2-х ч.) та «Симфонічна і камерна музика».

Пр.: П. Майборода. К., 1978; 1983; 1987; 1988; Українська радянська лірична пісня. К., 1980; Пісні Великої Віт­чизняної війни. К., 1986. Вип. 1; 1987. Вип. 2; Товариству ім. М. Леонтовича – 75 років. К., 1996; Ревуцькі – Хмель­ницькі – Ржевуські // Укр. муз. арх. К., 2003. Вип. 3; Дмитро Ревуцький. Комен­тарі до біографії // НТЕ. 2006. № 3; Л. М. Ревуцький. Ніжин, 2009; 2011.

Літ.: Сікорська І. М. Музичний мемо­ріал. Жанна Колодуб і Валентина Кузик стали лауреатами Державної мистець­кої премії ім. М. Лисенка // Хрещатик. 2002, 3 квіт.; Творчий доробок Вален­тини Кузик. К., 2005; За куртиною часу // Єдність. 2006. № 1; Панкратьєв C. В Ір­жавець, до Левка Ревуцького // Прав­да України. 2011, 4 груд.

Статтю оновлено: 2014