Кандиба Віктор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кандиба Віктор Миколайович

КАНДИ́БА Віктор Миколайович (11. 08. 1938, м. Костянтинiвка Сталін., нині Донец. обл.) – вчений-зоотехнiк. Д-p с.-г. н. (1991), пpоф. (1997), чл.-коp. НААНУ (1993). Закiн. Хаpкiв. зоотех. iн-т (1960). Відтоді працював зоотехнiком у госп-вах Хаpкiв. обл. Від 1966 – в Ін-ті тваринництва УААН (смт Кулиничі Харків. р-ну Харків. обл.): 1974–88 – зав. відділу технології виpоб-ва яловичини, 1991–2000 – годівлі м’ясної худоби; від 2001 – зав. каф. технології кормів і годівлі с.-г. тварин Харків. зоовет. академії. Наук. дослідж. з проблем годівлі с.-г. тварин і розроблення технологій вироб-ва яловичини. Обґрунтував концепцiю фоpмування м’ясної пpодуктивностi та якостi м’яса великої pогатої худоби в онтогенезi, осн. положення технологiї годiвлi худоби пpи iнтенсив. виpоб-вi яловичини у госп-вах Укpаїни.

Пp.: Производство говядины на промышленной основе. К., 1978 (співавт.); Довідник по годівлі сільськогосподарських тварин. К., 1986; Високоефективні вітчизняні премікси для сільськогосподарських тварин // ВАН. 1998. № 9; До розвитку вчення академіка П. Д. Пшеничного про направлене вирощування молодняку стосовно сучасних умов і вимог технології виробництва яловичини // Зб. наук. пр. Нац. аграр. ун-ту. К., 2004; Актуальні напрями розвитку науки про нормовану годівлю сільськогосподарських тварин та зростання виробництва продукції тваринництва в Україні // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Х., 2010. Вип. 21, ч. 3.

Ю. О. Приходько

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Ю. О. Приходько . Кандиба Віктор Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9276 (дата звернення: 14.05.2021)