Кандяк Іван — Енциклопедія Сучасної України

Кандяк Іван

КАНДЯ́К Іван (16. 01. 1895, м. Перемишль, нині Польща – 1973, м. Білосток, Польща) – хімік, громадський діяч, редактор, публіцист. Дійс. чл. НТШ (1933). Закін. Укр. академ. г-зію у Львові (1913), навч. у Політех. школі у Львові, закін. Праз. політехніку, де працював асист. Громад. діяльністю почав займатися ще зі студентства: від 1913 – заст. голови т-ва укр. студентів-політехніків «Основа», від 1916 – секр. т-ва «Руська академ. поміч». Після поразки Визв. змагань 1917–21 К. разом з ін. активістами т-ва «Основа», що гуртувалися в «Академ. громаді», ініціював створення «високих наук. курсів» для молоді, яка не могла студіювати у держ. (легал.) навч. закладах. За його участі навесні 1920 відкрито Тех. курси, чим започатковано діяльність Укр. Високої тех. школи у Львові. Після її ліквідації (1926) закликав продовжувати справу фах. шкільництва, наголошуючи на важливості опублікування усіх лекцій викл. цього навч. закладу. У студент. тех. т-ві «Основа» в Празі займався упорядкуванням укр. тех. термінології, видавши перший термінол. зб. «Машинове приладдя». Брав участь у підготовці літографов. вид. «Матеріали до української технічної термінології» (Прага, 1925, вип. 1). Від 1923 – чл. Укр. тех. т-ва, де організовував наук. роботу та продовжував опрацьовувати тех. термінологію. Брав активну участь (1926–28) у роботі ред. друк. органу т-ва «Технічні вісти», формуючи видавн. політику і програму журналу. У ньому опублікував проблемні статті «Організація наукової роботи в товаристві» (1929, № 1) та «Напрями нашої праці» (1933, № 1). Його зусиллями 1928 в НТШ створ. Наук.-тех. комісію з вивчення тех.-пром. можливостей краю. Автор низки наук.-популяр. статей у ж. «Життя і знання», серед них – «Скарби укриті в кам’янім вугіллі» (1928, № 4, 5), «Цемент (виріб і примінення)» (1928, № 5), «Дестильована вода без дестиляції» (1930, № 5). Перед 2-ю світ. війною переїхав у м. Білосток, де працював інспектором з гігієни праці, підготував низку підручників про хім. речовини, які видавалися польс. мовою у Варшаві у серії «Безпека та гігієна праці».

Пр.: Olejarnie tłoczne (wskazówki bhp). Warszawa, 1950; Transport i magazynowanie cieczy palnych. Warszawa, 1950; Transport i składowanie. Warszawa, 1950; Przemysł cukierniczy (wskazówki bhp). Warszawa, 1952; Bezpieczeństwo i higiena pracy w porcie. Gdynia, 1957 (співавт.); Konserwacja i remonty kotłów okrętowych. Warszawa, 1957 (співавт.); Uwaga – benzyna. Warszawa, 1961; Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy kierowcy. Warszawa, 1964; Materiały niebezpieczne (wskazówki bhp). Warszawa, 1964; Uwaga – rozpuszczalniki. Warszawa, 1971.

Літ.: Лев В. Сто років праці для науки і нації: Коротка історія НТШ. Нью-Йорк, 1972; Самотий Р. Кандяк Іван // Укр. журналістика в іменах. Л., 2005. Вип. 12.

Р. С. Самотий

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Р. С. Самотий . Кандяк Іван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9284 (дата звернення: 25.07.2021)