Кантемирівські поселення та могильник — Енциклопедія Сучасної України

Кантемирівські поселення та могильник

КАНТЕМИ́РІВСЬКІ ПОСЕ́ЛЕННЯ ТА МОГИ́ЛЬНИК – археологічна пам’ятка черняхівської культури. Датована 4 – поч. 5 ст. Розташ. на правому березі р. Коломак побл. с. Кантемирівка Чутів. р-ну Полтав. обл. 1924 досліджував М. Рудинський, 1948 – Є. Махно. Виявлено залишки назем. глинобит. споруди (типу комори) пл. 28 м2 з гончар. і ліпним посудом. Розкопано могильник (3 кургани) з похованнями у катакомбі, підбої та ґрунт. ямі, а також 10 безкурган. поховань з обрядами трупоспалення (4) і трупопокладення (6). Серед поховал. інвентаря – гончар. посуд, пізньорим. скляні посудини, металеві пряжки, вудила, кістяні гребені, золоті прикраси (нашивні бляшки, намисто тощо). Наявність речей із Причорномор’я свідчить про зв’язки насел. із досить віддаленими р-нами Сх. Європи. Матеріали розкопок зберігаються у Ін-ті археології НАНУ (Київ) і Полтав. краєзнав. музеї.

Літ.: Махно Є. В. Кантемирівське поселення та могильник полів поховань // Археол. пам’ятки УРСР. Т. 3. К., 1952.

Б. В. Магомедов

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Б. В. Магомедов . Кантемирівські поселення та могильник // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9351 (дата звернення: 19.06.2021)