Капітон Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Капітон Володимир Павлович

КАПІТО́Н Володимир Павлович (22. 02. 1943, Дніпропетровськ) – філософ. Д-р філос. н. (1994), проф. (1998). Закін. Дніпроп. ун-т (1967). Відтоді працює у Дніпропетровську: у Нац. металург. академії України (з перервою, 1987–98 – проф. каф. філософії); 1981–87 – доц. каф. філософії інж.-буд. ін-ту; 1998–2003 – проф. каф. держ. упр. і місц. самоврядування Регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України; від 2003 – зав. каф. гуманітар. дисциплін фінанс. академії. Відп. ред. зб. «Філософія. Культура. Життя» (від 2002). Співавтор навч. посібника «Логіка» (Дн., 2007, ч. 1). Наук. дослідження: культура в сучас. трансформац. процесі сусп-ва.

Пр.: Метафізичні роздуми про надію. 2005 (співавт.); Основи метафізики об’єктивних законів. 2006. Ч. 1; Эссе о Н. В. Гоголе. 2007; Філософія науки Нового часу. 2008 (співавт.); Філософія глобальних проблем сучасності. 2010 (співавт.); Философия техники. 2011 (співавт.; усі – Дніпропетровськ).

Л. В. Лисяк

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Л. В. Лисяк . Капітон Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9419 (дата звернення: 12.05.2021)