Кузін Віктор Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Кузін Віктор Олексійович

КУ́ЗІН Віктор Олексійович (01. 07. 1938, м. Боково-Антрацит Ворошиловгр. обл., нині Антрацит Луган. обл.) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1994), проф. (1988). Премія ім. А. Скочинського (1982). Закін. Харків. гірн. ін-т (1961). Відтоді працював у Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (Донец. обл.); від 1996 – проф. Донец. ун-ту упр. Вдосконалює методи та засоби регулювання тепл. умов у виробках. Під його кер-вом розроблено низку про­ектів нормалізації клімат. умов у шахтах Донбасу, Угорщини, Болгарії, Єгипту та ін.

Пр.: Повышение безопасности труда в глубоких шахтах. Д., 1973 (спів­авт.); Единая методика прогнозирования тем­пературных условий в угольных шахтах. Макеевка, 1979 (спів­авт.); Руководство по выбору горнотехнических способов нормализации климатических условий на выемочных участках глубоких шахт. Макеевка, 1995 (спів­авт.); Организация, управление и экономика производ­ствен­ной инфраструктуры: Учеб. пособ. Д., 2002; Экономическая политика уп­рав­ления научно-техническим прогрес­сом в условиях трансформации ры­ноч­ных отношений: Учеб. пособ. Д., 2005 (спів­авт.); Організаційно-технічні рішення щодо вдосконалення виробничої інфраструктури на глибоких шахтах Дон­басу // Менеджер. 2010. № 1(51) (спів­авт.).

Т. В. Станкова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Т. В. Станкова . Кузін Віктор Олексійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=944 (дата звернення: 08.05.2021)