Капрельянц Леонід Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Капрельянц Леонід Вікторович

КАПРЕЛЬЯ́НЦ Леонід Вікторович (25. 03. 1949, с-ще Дубровський Свердлов. обл., РФ) – біохімік. Д-р тех. н. (1993), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2006). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Одес. технол. ін-т харч. пром-сті (1971), де відтоді й працює (нині академія харч. технологій; з перервою): від 1990 – зав. каф. біохімії та мікробіології, від 2004 – проректор з наук.-пед. роботи і міжнар. зв’язків. 1982–86 – зав. департаменту хімії та декан природн.-наук. ф-ту Нац. ун-ту Респ. Мозамбік. Вивчає рослинну сировину як джерело біологічно актив. речовин і нутрієнтів; розробляє методи модифікації біополімерів рослин. сировини та використання в біотехнол. процесах ферментів мікроб. походження.

Пр.: Їжа майбутнього – проблеми та перспективи // Наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 1997. Вип. 176; Функціональні продукти. О., 2003 (співавт.); Технічна мікробіологія: Підруч. О., 2005 (співавт.); Функциональные напитки. О., 2007 (співавт.); Ферменты в пищевых технологиях. О., 2009.

Літ.: Видные ученые Одессы.

І. І. Зінченко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
І. І. Зінченко . Капрельянц Леонід Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9490 (дата звернення: 09.05.2021)