Крижицький Сергій Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Крижицький Сергій Дмитрович

КРИЖИ́ЦЬКИЙ Сергій Дмитрович (11. 12. 1932, Київ) – архітектор, археолог. Чоловік Н. Лейпунської. Канд. істор. н. (1968), д-р арх-ри (1981), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (1990). Дійс. чл. Укр. академії арх-ри (1993). Держ. премії Украї­ни у галузях н. і т. (2002) й арх-ри (2007). Закін. Київ. худож. ін-т (1960). Відтоді працював у НДІ теорії, історії арх-ри та буд. тех­ніки; від 1964 – в Ін-ті археології НАНУ (обидва – Київ): від 1982 – зав. відділу антич. архео­логії, водночас 1987–2003 – заст. дир. з наук. роботи. 1972–95 – нач., від 1995 – наук. кер. Ольвій. археол. експедиції. Досліджує проблеми історії, архео­логії та арх-ри антич. держав Пн. Причорно­мор’я, зокрема Ольвії і Тіри.

Пр.: Жилые ансамбли древней Оль­вии (IV–II вв. н. э.). К., 1971; Жилые дома античных городов Северного Причерноморья. К., 1982; Ольвия: Историографическое исследование архи­­тектурно-строительных комплексов. К., 1985; Сельская округа Ольвии. К., 1989 (спів­авт.); Olbia. Eine altgriechis­che Stadt im nordwestlichen Schwarz­meerraum. Leiden; New York; Köln, 1995 (спів­авт.); Ancient greek colonies in the Black Sea. Vol. 1. Thessaloniki, 2003 (спів­авт.); The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th century BC to the 4th century AD. Vol. 1–2. Aarhus, 2010 (спів­авт.); Архитектура Ольвийского полиса в графических реконструкциях. Сф.; Керчь, 2012.

Літ.: До 60-річчя Сергія Дмитровича Крижицького // Археологія. 1992. № 4; Северное Причерноморье в античное время. Сб. науч. тр. к 70-летию С. Д. Кры­жицкого. К., 2002; Русяєва А. Сергій Крижицький // Ант. 2005. № 13–15.

С. Б. Буйських

Статтю оновлено: 2014