Караван — Енциклопедія Сучасної України

Караван

КАРАВА́Н – городище скіфського часу. Датоване кін. 6–4 ст. до н. е. Розташ. побл. с. Караван Дергачів. р-ну Харків. обл. Досліджувала 1950 і 1954–55 Сіверськодонец. археол. експедиція Харків. ун-ту під кер-вом Б. Шрамка. Городище (пл. 3,2 га) з трьох боків оточене глибокими ярами, з боку плато огороджене ровом та земляним валом. При розкопках виявлено залишки назем. жител, численні артефакти, кістки свійських і диких тварин. Особл. інтерес становить культовий комплекс у вигляді жертовника під зольником, де знайдено мініатюрні посудини, глиняні «хлібці», понад 170 глиняних моделей зерен різних культур. Цей комплекс пов’язаний із землероб. культом насел. Лісостепу скіф. часу.

Літ.: Шрамко Б. А. Следы земледельческого культа у лесостепных племен Причерноморья // СА. 1957. № 1; Його ж. Городище скифского времени у с. Караван на Харьковщине // Краткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. К., 1957. Вып. 7.

Д. С. Гречко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
Д. С. Гречко . Караван // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9578 (дата звернення: 13.05.2021)