Карасюк Іван Маркіянович — Енциклопедія Сучасної України

Карасюк Іван Маркіянович

КАРАСЮ́К Іван Маркіянович (23. 11. 1923, с. Сари Гадяц. р-ну, нині Полтав. обл.) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1973), проф. (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Уман. с.-г. ін-т (1952). Працював агрономом в Умані. Від 1955 – в Уман. аграр. ун-ті: 1962–73 – декан агроном. ф-ту, 1973–89 – проректор з навч. та наук. роботи, водночас 1979–2009 – зав. каф. агрохімії і ґрунтознавства. Наук. дослідження: рац. і ефективне використання добрив для підвищення врожайності ґрунтів. Автор розділів у «Справочнику по зерновым культурам» (1991), книги спогадів «Життя прожити – не поле перейти» (2003; обидва – Київ). 2008 в Умані видано присвячену К. кн. «Завжди серед людей і для людей».

Пр.: Внедрение прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур на основе интенсификации сельского хозяйства. Чк., 1986; Интенсивные технологии возделывания зерновых и технических культур: Пособ. К., 1988 (співавт.); Технологія виробництва продукції сільського господарства: Підруч. К., 1993 (співавт.); Агрохімічний аналіз ґрунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрохімії: Навч. посіб. К., 2001 (співавт.); Норми добрив і системи удобрення в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур при систематичному і довготривалому їх застосуванні в сівозміні // Біол. науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. пр. Уман. аграр. ун-ту. 2003. Спецвип.

Літ.: Здоровцов О., Замаховська М. Феномен Івана Маркіяновича Карасюка // Університет. вісті. 2003, 11 листоп.; Карасюк Іван Маркіянович: Бібліогр. покажч. до 80-річчя з дня народж. Умань, 2004.

О. П. Гарбар

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
О. П. Гарбар . Карасюк Іван Маркіянович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9701 (дата звернення: 12.04.2021)